web hosting

Τι είναι ένα σύστημα αποτροπής εισβολής δικτύου;

Τι είναι ένα σύστημα αποτροπής εισβολής δικτύου;

Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης γύρω από την ασφάλεια της περιμέτρου του web hosting τείνει να επικεντρωθεί στο πώς να κρατήσετε τους εισβολείς έξω και πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία ασφαλή μέσα.

Τι συμβαίνει όμως όταν οι εξωτερικές άμυνες αποτυγχάνουν και ένας εισβολέας μπει μέσα, τι απαιτεί τότε το σχέδιο ασφαλείας σας;

Όπως κάθε αρχιτεκτονική ασφαλείας που βασίζεται στην περιφέρεια, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση όσων παραβιάζουν το εσωτερικό και γι’ αυτό ακριβώς είναι φτιαγμένο ένα σύστημα αποτροπής εισβολής.

Συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε στα συστήματα πρόληψης εισβολών στο δίκτυο με λίγη εικόνα για άλλες μορφές πρόληψης εισβολών.

Λοιπόν, ας βουτήξουμε σε μια από τις τελευταίες γραμμές άμυνας στην περιμετρική σας ασφάλεια.

Τι είναι ένα σύστημα αποτροπής εισβολής δικτύου και πώς λειτουργεί;

Ξεκινώντας, ένα σύστημα πρόληψης εισβολής δικτύου (NIPS) είναι ένας τύπος λογισμικού ασφαλείας δικτύου που εντοπίζει κακόβουλη δραστηριότητα σε ένα δίκτυο, αναφέρει πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω δραστηριότητα και λαμβάνει μέτρα για να αποκλείσει ή να σταματήσει την αυτόματη εμφάνιση της δραστηριότητας.

Πρόκειται για μια επέκταση των δυνατοτήτων σε ένα “σύστημα ανίχνευσης εισβολής”, το οποίο μπορείτε να μαντέψετε με το όνομα ότι εντοπίζει μόνο απειλές, αλλά δεν λαμβάνει ενεργά μέτρα για την αποτροπή τους.

Το NIPS ζει μέσα στην περίμετρο του δικτύου μεταξύ του τείχους προστασίας και του δρομολογητή ως ένα είδος σημείου ελέγχου και σημείου επιβολής για την κυκλοφορία του δικτύου που διέρχεται.

Πλήρης περίμετρος δικτύου

Το σύστημα αποτροπής εισβολής δικτύου είναι μια από τις τελευταίες γραμμές άμυνας στην περίμετρο του δικτύου προτού η κυκλοφορία χτυπήσει τον δρομολογητή και στη συνέχεια τον διακόπτη.

Τα συστήματα πρόληψης εισβολής στο δίκτυο χρησιμοποιούν τρεις τύπους ανίχνευσης εισβολών:

  • Υπογραφή: Εντοπίζει επιθέσεις με βάση συγκεκριμένα μοτίβα, όπως κυκλοφορία δικτύου, αριθμό byte και γνωστές προηγούμενες επιθέσεις
    Ανωμαλία: Τα συστήματα χρησιμοποιούν μηχανική μάθηση για να δημιουργήσουν ένα μοντέλο αξιόπιστης δραστηριότητας και να συγκρίνουν την τρέχουσα δραστηριότητα με αυτό
  • Πολιτική: Βασίζεται σε προκαθορισμένες γραμμές βάσης κίνησης δικτύου και η δραστηριότητα εκτός αυτής της γραμμής βάσης θεωρείται πιθανή απειλή για το δίκτυο. απαιτεί από έναν διαχειριστή συστήματος να διαμορφώσει τις πολιτικές ασφαλείας με μη αυτόματο τρόπο

Τα πιο προηγμένα συστήματα πρόληψης εισβολής μπορούν να βασίζονται όλο και λιγότερο σε ανιχνεύσεις βάσει πολιτικής και περισσότερο σε ανιχνεύσεις ανωμαλιών και υπογραφών.

Μόλις το σύστημα αποτροπής εισβολής εντοπίσει μια απειλή, λαμβάνει μέτρα για να ειδοποιήσει τους διαχειριστές για το ζήτημα και, στη συνέχεια, ενεργεί για να απορρίψει πακέτα από την παραβατική πηγή ή να επαναφέρει τη σύνδεση μεταξύ του δικτύου και της πηγής.

Μερικές φορές ένα σύστημα αποτροπής εισβολής μπορεί να λειτουργήσει σε συνδυασμό με ένα honeypot εντός της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης (DMZ) ενός δικτύου για να ανιχνεύσει κακόβουλη κίνηση και να τα στείλει σε μια ψεύτικη πηγή φαινομενικά πολύτιμων δεδομένων ξεχωριστά από το πραγματικό δίκτυο.

Αυτό επιτρέπει στο προσωπικό ασφαλείας δικτύου να παρατηρεί και να μαθαίνει περισσότερα σχετικά με τις συνεχείς απειλές για το δίκτυο και να δημιουργεί νέες πολιτικές ασφαλείας που βασίζονται στην υπογραφή.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός συστήματος αποτροπής εισβολής και ενός τείχους προστασίας;

Παραδοσιακά, τα τείχη προστασίας και τα συστήματα αποτροπής εισβολής εμποδίζουν την κυκλοφορία σε δύο εντελώς διαφορετικά επίπεδα. Υπάρχει ένα τείχος προστασίας για να επιτρέπει ή να αποκλείει την κυκλοφορία με βάση το πρωτόκολλο δικτύου και τα επίπεδα θύρας.

Αν και αυτό είναι χρήσιμο για τον αποκλεισμό ορισμένων μεθόδων επίθεσης, οι εισβολείς έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν νόμιμα πρωτόκολλα και θύρες για να στέλνουν κακόβουλη κίνηση μέσω του δικτύου.

Τα τυπικά τείχη προστασίας – stateful και stateless – δεν εκτελούν καμία επιθεώρηση πακέτων για να προσδιορίσουν την ποιότητα ή τη νομιμότητα της κυκλοφορίας, αλλά μάλλον για να αξιολογήσουν τα επίπεδα επισκεψιμότητας, από πού προέρχεται η κίνηση και ούτω καθεξής.

Ένα σύστημα πρόληψης εισβολής, συγκεκριμένα ένα NIPS, χρησιμοποιεί επιθεώρηση πακέτων καθώς και επιθεωρήσεις ανωμαλιών, υπογραφών και βάσει πολιτικής για να αξιολογήσει εάν η κίνηση είναι νόμιμη ή όχι. Είναι μια εσφαλμένη αντίληψη ότι εάν έχετε τείχος προστασίας, τότε δεν απαιτείται λύση IPS για την προστασία του δικτύου σας (ή το αντίστροφο).

Αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Χρειάζεστε και τις δύο λύσεις για τον εντοπισμό και την προστασία από εισβολές σε επίπεδο πρωτοκόλλου και περιεχομένου πακέτου.

Η γραμμή μεταξύ των συστημάτων IPS και τείχους προστασίας θολώνει

Τα καλά νέα είναι ότι προχωράμε προς ένα μέλλον όπου τα τείχη προστασίας και τα συστήματα πρόληψης εισβολής συγκλίνουν σε λύσεις τείχους προστασίας επόμενης γενιάς που εκτελούν και τις δύο λειτουργίες. Αυτά τα τείχη προστασίας επόμενης γενιάς είναι ικανά να ανιχνεύουν και να μπλοκάρουν εισβολείς σε όλα τα επίπεδα, δίνοντάς σας το καλύτερο και των δύο κόσμων.

Αυτά τα τείχη προστασίας επόμενης γενιάς μετακινούνται επίσης στο σύννεφο, μαζί με τις περιμέτρους του δικτύου μέσω εικονικοποίησης, που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να διαχειρίζεστε το υλικό δικτύου όπως διακόπτες, δρομολογητές και τείχη προστασίας.

Αυτός ο τύπος περιμέτρου σας ακολουθεί επίσης όπου κι αν πάτε σε μια αρχιτεκτονική γνωστή ως άκρο υπηρεσίας ασφαλούς πρόσβασης (SASE), όπου όλη η ασφάλεια ενός τείχους προστασίας επόμενης γενιάς μαζί με τις υπόλοιπες λειτουργίες ασφαλείας σας λειτουργούν όλα σε συντονισμό μεταξύ τους σε ένα δίκτυο που βασίζεται σε σύννεφο. Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική και μεταβατική περίοδος για λειτουργίες δικτύωσης και ασφάλειας.

Εν τω μεταξύ, όμως, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός IPS και ενός τείχους προστασίας. Δεν μπορείτε να έχετε το ένα χωρίς το άλλο στον σημερινό σύγχρονο κόσμο των υπολογιστών.
Άλλοι τύποι συστημάτων αποτροπής εισβολών

Δεν είναι όλα τα συστήματα IPS κατασκευασμένα για να αποτρέπουν τις εισβολές στο δίκτυο. Αυτοί είναι οι άλλοι τύποι συστημάτων αποτροπής εισβολής που λειτουργούν παράλληλα με τις λύσεις NIPS.

Ασύρματο Σύστημα Αποτροπής Εισβολής

Ένα ασύρματο σύστημα πρόληψης εισβολής (WIPS) λειτουργεί παρόμοια με ένα τυπικό σύστημα αποτροπής εισβολής δικτύου με μερικές διαφορές.

Αντί να εργάζεται ενσωματωμένα μεταξύ του τείχους προστασίας και του δρομολογητή δικτύου, το WIPS παρακολουθεί τις συχνότητες για αδίστακτα και μη εξουσιοδοτημένα σημεία ασύρματης πρόσβασης (WAP) στο δίκτυο.

Μόλις το WIPS εντοπίσει αυτά τα μη εξουσιοδοτημένα σημεία πρόσβασης, ένας διαχειριστής ειδοποιείται για αυτήν την παραβίαση και διακόπτει τη σύνδεση.

Σύστημα αποτροπής εισβολής που βασίζεται σε κεντρικό υπολογιστή

Σε αντίθεση με ένα σύστημα πρόληψης εισβολής δικτύου, ένα σύστημα πρόληψης εισβολής που βασίζεται σε κεντρικό υπολογιστή (HIPS) είναι μια εγκατεστημένη λύση λογισμικού που προορίζεται να σταματήσει τις επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού παρακολουθώντας κώδικα, αρχεία καταγραφής, καταλόγους, μητρώα και αρχεία.

Αυτό διαφέρει από το λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, το οποίο προορίζεται να εμποδίσει την εγκατάσταση και την εκτέλεση κακόβουλου λογισμικού μέσω γνωστών υπογραφών δραστηριότητας και ευρετικών. Το HIPS δεν αναζητά απλώς κακόβουλο λογισμικό.

Αντίθετα, το HIPS εξυπηρετεί έναν ευρύτερο σκοπό παρακολούθησης τυχόν απροσδόκητων αλλαγών στα συστήματα αρχείων ενός υπολογιστή, ανάλυσης αρχείων καταγραφής συστήματος και εφαρμογών και σάρωση στοιχείων συστήματος για τον εντοπισμό τυχόν παρατυπιών. Στις διαδικασίες του, μπορεί να ανιχνεύσει κακόβουλο λογισμικό σε ένα σύστημα, αλλά αυτό δεν είναι η κύρια εστίαση.

Οφείλεται η περίμετρος ασφαλείας σας για ανανέωση;

Η αλήθεια είναι ότι ένας πλήρης μετασχηματισμός σε μια αρχιτεκτονική χωρίς περίμετρο είναι ένα δαπανηρό εγχείρημα που απαιτεί μια σημαντική αναθεώρηση ολόκληρης της στοίβας δικτύωσης και ασφάλειας. Αυτό είναι κάτι που ταιριάζει καλύτερα σε μεγάλες επιχειρήσεις προς το παρόν στα αρχικά του στάδια, καθώς οι ρυτίδες έχουν διευθετηθεί και πριν αρχίσει να πέφτει η τιμή.

Λοιπόν, πού αφήνει αυτό τη μικρή ή μεσαία επιχείρησή σας (SMB); Λοιπόν, θα μπορούσατε πάντα να εξετάζετε την ενημέρωση και την ανανέωση της περιμέτρου του δικτύου σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ενημερώσετε την περιμετρική σας αρχιτεκτονική, από την επένδυση σε ένα τείχος προστασίας επόμενης γενιάς έως την αναβάθμιση του παρόχου VPN.

Η MyIP.gr διαθέτει όλους τους πόρους, τους οδηγούς και τις κριτικές που χρειάζεστε για να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση όταν βρίσκετε κάθε είδους νέες λύσεις web hosting για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Φροντίστε να ελέγχετε τακτικά για νέες ενημερώσεις και περιεχόμενο, καθώς αυτές οι λύσεις και οι προμηθευτές web hosting αλλάζουν αρκετά συχνά για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σημερινών απομακρυσμένων και υβριδικών καταστάσεων εργατικού δυναμικού.

Δείτε περισσότερα για web hosting:

Αλ. Τσίπρας: Στεκόμαστε απέναντι στο δόγμα της Ελλάδας

Αλ. Τσίπρας: Στεκόμαστε απέναντι στο δόγμα της Ελλάδας

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων έστειλε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως είναι «απέναντι στο δόγμα της Ελλάδας-αποθήκης ψυχών».

Αναλυτικά, το μήνυμα του κ. Τσίπρα, το οποίο συνόδευσε με μια φωτογραφία του Alessandro Penso, έχει ως εξής:

«Οι πόθοι για ένα καλύτερο αύριο, που σε οδηγούν να διανύσεις εκατοντάδες χιλιόμετρα για να προστατευτείς και να προστατέψεις αυτούς που αγαπάς, δε διαχωρίζονται ανάλογα με τη φυλή, τη θρησκεία και την ιστορική περίοδο. ‘Αλλωστε και η πατρίδα μας έχει γνωρίσει την προσφυγιά και τις προσδοκίες ανθρώπων που αναζήτησαν μακριά μια καλύτερη ζωή.

Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, της ανόδου της Ακροδεξιάς και του εθνικισμού, των συγκρούσεων στη γειτονιά μας και του πολέμου που επιστρέφει στο ευρωπαϊκό σπίτι μας, ο αγώνας για τα δικαιώματα των προσφύγων και των πιο ευάλωτων είναι ο αγώνας για το κράτος δικαίου. Είναι ο αγώνας για τα δικαιώματα όλων μας.

Στεκόμαστε απέναντι στο δόγμα της Ελλάδας-αποθήκης ψυχών που αναλαμβάνει τις επικίνδυνες ευθύνες μιας Ευρώπης- φρούριο. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη που αντιμετωπίζει τις αιτίες που γεννούν την προσφυγιά και τους βρώμικους εμπόρους της προσφυγικής ελπίδας. Για μια Ευρώπη που χτίζει γέφυρες για αυτούς που το έχουν ανάγκη».

Source link

H Keke Palmer απενοχοποιεί τα σημάδια της ακμής και μιλά για το δικό της αγώνα κατά της ακμής


Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός Keke Palmer μοιράστηκε τις ανησυχίες της για τη φροντίδα του δέρματος και το ταξίδι της …

The post H Keke Palmer απενοχοποιεί τα σημάδια της ακμής και μιλά για το δικό της αγώνα κατά της ακμής appeared first on BORO από την ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΖΑ – boro.gr.Source link

Πώς θα τον κάνεις να μετανιώσει που σε έχασε;


Ο χωρισμός είναι ένα τετελεσμένο γεγονός και αλλά εσύ μπορεί να θέλεις βεβαιωθείς πως δεν έχει ξεπεράσει ακόμα. Είτε θέλετε …

The post Πώς θα τον κάνεις να μετανιώσει που σε έχασε; appeared first on BORO από την ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΖΑ – boro.gr.Source link

Ένα φαράγγι, ένα μικρό ποτάμι και μια εξωτική παραλία που καταλήγει στα κρυστάλλινα, βαθιά νερά του Αιγαίου

Ένα φαράγγι, ένα μικρό ποτάμι και μια εξωτική παραλία που καταλήγει στα κρυστάλλινα, βαθιά νερά του Αιγαίου


Οι παραλίες της Εύβοιας είναι αμέτρητες, είναι υπέροχες και καλύπτουν κάθε γούστο, από απόμακρες και βραχώδεις μέχρι κοσμοπολίτικες με άμμο και γενικά ότι θελήσει ο καθένας! Επίσης, αν επιλέξετε την Εύβοια για διακοπές ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι κάθε μέρα αν θέλετε μπορείτε να ανακαλύπτετε και σε μια καινούρια παραλία!

Εδώ αυτή τη φορά θα πάμε νότια και θα «βουτήξουμε» στην αιγαιοπελαγίτικη παραλία του Αγίου Δημητρίου.

Εδώ θα δείτε ένα φαράγγι, ένα μικρό ποτάμι, μια παραλία τροπική, εξωτική…Βγαλμένα όλα σαν από όνειρο, ένα σκηνικό ταινίας, όλα συγκεντρώνονται και καταλήγουν στο βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου, στην παραλία του Αγίου Δημητρίου στη Νότια Εύβοια.

Άγιος Δημήτριος Εύβοια

Για να πάτε στον Άγιο Δημήτριο, παίρνετε το μονοπάτι από το ομώνυμο χωριό, διασχίζοντας το πανέμορφο φαράγγι, κατά μήκος της ρεματιάς μες στην οποία ρέει και το μικρό ποτάμι της περιοχής, και καταλήγετε, έπειτα από μια σύντομη πεζοπορία, στην ακρογιαλιά.

Το ρέμα, μένει χωρίς νερό το καλοκαίρι, οπότε το μονοπάτι γίνεται χωματόδρομος και αρκετά αυτοκίνητα μπορούν να φτάσουν αρκετά κοντά στην παραλία.

Βράχια, σαν τεράστιες ομπρέλες χαρίζουν τη σκιά τους, ενώ τα νερά, κρυστάλλινα και πεντακάθαρα, βαθαίνουν αρκετά, ώστε να προσφέρουν μια δυνατή εμπειρία κολύμβησης. Ψιλό, λευκό βότσαλο απλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της παραλίας, ενώ σε κάποια σημεία υπάρχει λευκή άμμος.

Αν είστε τυχεροί, θα μπορέσετε να πιάσετε και κάποιον από τους ίσκιους που χαρίζουν τα ογκώδη βράχια της παραλίας.

Παραλία Άγιος Δημήτριος Εύβοια

Δείτε την υπέροχη παραλία μέσα από το video:

Δείτε επίσης στο travelstyle.gr:Source link

Ποια τα οφέλη του θηλασμού για τα βρέφη και τις μητέρες; - BORO από την ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΖΑ

Ποια τα οφέλη του θηλασμού για τα βρέφη και τις μητέρες; – BORO από την ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΖΑ
Source link

Κομισιόν: Τα μέτρα εάν η Ρωσία κλείσει την στρόφιγγα του αερίου

Κομισιόν: Τα μέτρα εάν η Ρωσία κλείσει την στρόφιγγα του αερίου

Εάν η Ρωσία διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στην ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξει να συντονίσει την μείωση της ζήτησης στις χώρες-μέλη, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και των κρατών που επηρρεάζονται λιγότερο.

 Σε πνεύμα αλληλεγγύης, οι τελευταίες θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση  προς όφελος των κρατών μελών που επηρεάζονται περισσότερο 

Επίσης, υπάρχει η πρόβλεψη για εισαγωγή πανευρωπαϊκού ανώτατου ορίου στην τιμή του φυσικού αερίου μόνιο κατά την διάρκεια της έκτακτης ανάγκης και δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα της ΕΕ να προσελκύει εναλλακτικές λύσεις πηγές εφοδιασμού φυσικού αερίου και LNG για τους αγωγούς και για τη μείωση της ζήτησης.

Η Κομισιόν, που εκτός από  το σχέδιο  REPowerEU, παρουσίασε μια σειρά από βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης,  ανέφερε ότι θα επιδιώξει την έγκριση των προτάσεών της από τις κυβερνήσεις της ΕΕ, καλώντας τες να επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους σε περίπτωση μειωμένης παροχής ρωσικού φυσικού αερίου.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι τιμές ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές για τα επόμενα τρία χρόνια και ειδικά μέχρι το τέλος του 2022.
 

Άλλα  μέτρα 

Στις αγορές φυσικού αερίου

-Δυνατότητα για τα κράτη μέλη να επεκτείνουν προσωρινά τη ρύθμιση των τιμών τελικού καταναλωτή σε ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών και της βιομηχανίας.

-Προσωρινοί «διακόπτες» και μέτρα έκτακτης ανάγκης ρευστότητας για την υποστήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εμπορευμάτων, με πλήρη τήρηση των διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Μέσω της Ενεργειακής Πλατφόρμας της ΕΕ για τη συγκέντρωση της ζήτησης φυσικού αερίου, διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών φυσικού αερίου μέσω εθελοντικά κοινών αγορών και μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Παρέμβαση  στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για τα κράτη μέλη

-Δυνατότητα ανακατανομής εξαιρετικά υψηλών υπο-οριακών εσόδων (τα λεγόμενα απροσδόκητα κέρδη) για την υποστήριξη των καταναλωτών επεκτείνεται για να καλύψει την επόμενη περίοδο θέρμανσης.

Προσωρινή επέκταση των ρυθμιζόμενων τιμών λιανικής για την κάλυψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

-Για περιφέρειες με πολύ περιορισμένη διασύνδεση, δυνατότητα εισαγωγής επιδοτήσεων για το κόστος καυσίμων στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σχεδιαστεί με τρόπο συμβατό με τις Συνθήκες της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την απουσία περιορισμών στη διέλευση συνοριακών εξαγωγών, την τομεακή νομοθεσία και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

Επιλογές παρέμβασης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για τα κράτη μέλη:

Η δυνατότητα ανακατανομής εξαιρετικά υψηλών υπο-οριακών εσόδων (τα λεγόμενα απροσδόκητα κέρδη) για την υποστήριξη των καταναλωτών επεκτείνεται για να καλύψει την επόμενη περίοδο θέρμανσης.

Επιπλέον, τα έσοδα από τη συγκέντρωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της υποστήριξης των καταναλωτών.

Προσωρινή επέκταση των ρυθμιζόμενων τιμών λιανικής για την κάλυψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για περιφέρειες με πολύ περιορισμένη διασύνδεση, δυνατότητα εισαγωγής επιδοτήσεων για το κόστος καυσίμων στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σχεδιαστεί με τρόπο συμβατό με τις Συνθήκες της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την απουσία περιορισμών στη διέλευση

συνοριακών εξαγωγών, την τομεακή νομοθεσία και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Source link

Η Serena Williams μίλησε για τις ενοχές της μητέρας και την δυσκολία να εξισορροπήσει την μητρότητα με την καριέρα και την φροντίδα του εαυτού της


Η διεθνούς φήμης τεννίστρια Serena Williams μίλησε σχετικά με τις εμπειρίες της με τη μητρότητα, συμπεριλαμβανομένου του τραυματικού τοκετού της …

The post Η Serena Williams μίλησε για τις ενοχές της μητέρας και την δυσκολία να εξισορροπήσει την μητρότητα με την καριέρα και την φροντίδα του εαυτού της appeared first on BORO από την ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΖΑ – boro.gr.Source link

7 από τα ομορφότερα φυσικά τοπία στην Ελλάδα που όλοι πρέπει κάποια στιγμή να δουν από κοντά

7 από τα ομορφότερα φυσικά τοπία στην Ελλάδα που όλοι πρέπει κάποια στιγμή να δουν από κοντά


Η Ελλάδα είναι γεμάτη φυσικές ομορφιές, τοπία και μέρη τόσο όμορφα που μοιάζουν με ψεύτικα, επίγειοι παράδεισοι που αποδεικνύουν το μεγαλείο της φύσης, σημεία απόκοσμης ομορφιάς, άλλα πασίγνωστα εντός και εκτός συνόρων και άλλα καλά φυλαγμένα μυστικά… Ωστόσο όλα συντελούν στη μαγεία και τη μοναδικότητα του ελληνικού τοπίου.

Εδώ φτιάξαμε μια λίστα με τις 7 φυσικές ομορφιές της Ελλάδας που σίγουρα αξίζουν κάποια στιγμή να τα δουν όλοι από κοντά! Βέβαια σε πρώτη φάση, μια μόνο βόλτα στο Instagram να κάνει κάποιος και θα βρει άπειρες δημοσιεύσεις τους…

Σπήλαιο Grande Grotta, Κάλυμνος

Ένα από τα πιο όμορφα τοπία του «νησιού των σφουγγαράδων» και ο πιο must προορισμός για τον εκάστοτε rock climber που σέβεται τον εαυτό του! Το σπήλαιο Grande Grotta της Καλύμνου σχηματίζει ένα τεράστιο ασβεστολιθικό αμφιθέατρο! Η θέα του μικρού νησιού Τέλενδος απέναντι από το Γκράντε Γκρότα είναι απλώς μαγευτική το ηλιοβασίλεμα!

Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης, Κεφαλονιά

Θα τη βρείτε στον Καραβόμυλο, σε απόσταση 2χλμ. βορειοδυτικά της Σάμης στην Κεφαλονιά. Ένα μεγάλο μέρος της οροφής της έχει καταρρεύσει με αποτέλεσμα οι ηλιαχτίδες του ηλίου να φωτίζουν μοναδικά τα καταγάλανα νερά! Οι σταλακτίτες με τα περίεργα σχήματά τους κοσμούν το μεγαλύτερο τμήμα του σπηλαίου. Μπείτε σε μιά από τις βάρκες με τις οποίες γίνεται η ξενάγηση του επισκέπτη και απολαύστε τη μοναδικότητα του σπηλαίου!

Φαράγγι Ρίχτη, Λασίθι, Κρήτη

Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα μικρά φαράγγια της ανατολικής Κρήτης με χαραγμένη και σηματοδοτημένη διαδρομή και με highlight έναν όμορφο καταρράκτη ύψους 20 μέτρων που σχηματίζει μια υπέροχη λιμνούλα.

Η διαδρομή ξεκινά λίγο έξω από το χωριό Έξω Μουλιανά και καταλήγει στην ομώνυμη παραλία στο Κρητικό Πέλαγος. Θα συνατήσετε το πέτρινο τοξωτό γεφύρι του Λαχανά (19ος αιώνας), πολλά πλατάνια, πικροδάφνες, φασκομηλιές, παλιούς νερόμυλους και τον πανέμορφο καταρράκτη με τη λιμνούλα του!

Γκιόλα, Θάσος

Η περίφημη φυσική πισίνα της Θάσου με τα καταπράσινα νερά! Η εικόνα μιλά από μόνη της! Η Γκιόλα είναι και στη λίστα μας με τις πιο ξεχωριστές και ιδιαίτερες παραλίες της Ελλάδας.

Πολυλίμνιο, Μεσσηνία

Ένας επίγειος παράδεισος με μικρές λιμνούλες και καταρράκτες! Βρίσκεται περίπου στη μέση του δρόμου Καλαμάτας-Πύλου. Συγκεκριμένα, όταν φθάσετε στο χωριό Καζάρμα, θα στρίψετε προς το χωριό Χαραυγή κι από εκεί θα ακολουθήσετε τις πινακίδες προς Πολυλίμνιο.

Λιχαδονήσια

Ανακαλύψτε τα Λιχαδονήσια γνωστά κι ως οι μικρές Σεϋχέλες της Εύβοιας! Βρίσκονται μια ανάσα από τη Λιχάδα της Βόρειας Εύβοιας, απέναντι από τα Καμένα Βούρλα. Ανάμεσα στον Μαλιακό και τον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο απλώνονται αυτά τα κατάφυτα νησάκια με τα τιρκουάζ νερά που κλείνουν το μάτι στην Καραϊβική! Το καλοκαίρι είναι εδώ και καιρού επιτρέποντος, τώρα είναι η καταλληλότερη εποχή να τα εξερευνήσετε!

Μετέωρα

Ένα απόκοσμο θέαμα… Τα Μετέωρα δε θα μπορούσαν να λείπουν από τη λίστα αυτή. Οι τεράστιοι σκουρόχρωμοι βράχοι από ψαμμίτη, που αποτελούν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, υψώνονται επιβλητικοί έξω από την Καλαμπάκα και προκαλούν δέος στον επισκέπτη. Τα δε μοναστήρια που είναι «φωλιασμένα» στις κορυφές μερικών βράχων αποτελούν το δεύτερο σημαντικό μοναστικό συγκρότημα της χώρας μετά φυσικά το Άγιο Όρος.

Δάσος της Στροφυλιάς

Θα μπορούσε να είναι τοπίο στην Κένυα! Ανακαλύψτε το σαγηνευτικής ομορφιάς Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς, ένα σύνθετο οικοσύστημα 22.000 στρεμμάτων που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ και το Δίκτυο Natura λόγω της ιδιαίτερης οικολογικής του σημασίας!

Διαβάστε επίσης:Source link

Τι χρειάζεται να γνωρίζεις για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;


Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα τα τελευταία χρόνια αυξάνονται όλο και περισσότερο. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας η …

The post Τι χρειάζεται να γνωρίζεις για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα; appeared first on BORO από την ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΖΑ – boro.gr.Source link